Nu in KiZ
P. Delespaul
De ‘Nieuwe GGz’ (DNG) is een beweging. In principe horen we daar allemaal bij en kan iedereen bijdragen. Er is geen accreditatie, ballotage of politbureau dat de normen vaststelt. We schrijven met elkaar de ‘geschiedenis’ van de innovatie in de GGz. Dit jaar verscheen vanuit dit perspectief het boek ‘Goede GGZ’ van Delespaul e.a. Op verzoek van KiZ vatte Philippe Delespaul enkele van zijn denkbeelden samen in dit artikel.
M. Ebbinge
Door onderzoek te doen naar innovatieve interventies en behandelmethoden kan de GGz zichzelf verbeteren. Het Onderzoeksprogramma GGz van ZonMw biedt hierbij financiële ondersteuning. Dit programma is gebaseerd op de Onderzoeksagenda ‘De juiste behandeling op het juiste moment’. Veldpartijen die een onderzoeksvoorstel willen indienen moeten rekening houden met drie thema’s: vroege herkenning en behandeling, gepersonaliseerde zorg en aandacht voor implementatie- en praktijkprojecten.
S. Baan
Patiënten, naasten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben de handen ineen geslagen om samen te bepalen wat de landelijke norm is voor goede zorg tegen aanvaardbare kosten in de geestelijke gezondheidszorg. De gezamenlijke ambitie is uitgesproken en vastgelegd in het Bestuurlijk akkoord GGz 2012-2013, wat onder andere heeft geleid tot de oprichting van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.
K. Westen, M. van Vugt
Een moderne en professionele organisatie in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) in Nederland heeft een sluitende kwaliteitscyclus. Helaas gaat dat echter niet altijd op, zoals onder meer beschreven in dit tijdschrift. Met een bottom up certificering kan de kwaliteitscyclus wellicht worden gesloten. Dat moet dan wel met visie gebeuren.
S. de la Rie, M. Schouten
In de afgelopen jaren zijn veel vluchtelingen naar Nederland gekomen van wie een groot aantal veerkrachtig blijkt en in staat om hun leven weer op te bouwen. Voor degenen die psychische klachten ontwikkelen, is een tijdig en laagdrempelig PSH aanbod van ondersteuning wenselijk. De inventarisatie door de Arq Psychotrauma Expert Groep - in opdracht van ZonMW - van het aanbod van Psychosociale Hulpverlening (PSH) programma’s wil bijdragen aan een kwaliteitsverbetering in het zorgaanbod voor vluchtelingen.
Top 10 KiZ Archief
Blommaert, W. | Schots, E... | 2008
Downloads: 5.743
Profes...
Franx, drs. G. | Laurant,... | 2008
Downloads: 2.881
onderz...
Wagner, C. | 2010
Downloads: 2.171
Oratie
Wagner, C. | Wagtendonk, ... | 2009
Downloads: 2.648
onderz...
Beek, S. van | Dückers, M... | 2009
Downloads: 1.458
checkl...
Trappenburg, prof.dr. M.J... | 2008
Downloads: 1.820
onderz...
Bering, R. | 2008
Downloads: 1.911
prakti...
Minkman, M.M.N. | 2012
Downloads: 2.894
Samenw...
Dückers, M. | Frijters, d... | 2010
Downloads: 1.385
Projec...
Burgers, J. | Ouwens, dr.... | 2011
Downloads: 1.654
onderz...
Mijn downloads
S. de la Rie, M. Schouten | 2016
Downloads: 12
Trends en ontwikkelingen
M. Ebbinge | 2016
Downloads: 6
Meten en weten
G.E. van Son en A.B.L van der Torre | 2016
Downloads: 13
Trends en ontwikkelingen
P. Delespaul | 2016
Downloads: 12
Trends en ontwikkelingen
B.S. Laarman, A.J. Akkermans | 2016
Downloads: 27
crisismanagement
Inlogprocedure
De base is tijdelijk vrij toegankelijk
Gratis e-mailnieuwsbrieven
Klik hier voor Sigma met nieuws en tips voor kwaliteitsprofessionals